Hoe werkt de Groeibeurs?

Ook voor groeibedrijven die nog geen winst hebben gemaakt

Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek wordt door Investor Ready een beknopt onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de onderneming in aanmerking komt voor een NPEX listing. De onderneming wordt getoetst aan de hand van kwaliteitseisen.

Documenten

Na het vooronderzoek worden de documenten opgesteld waaronder het AFM informatiedocument en het Investmentmemorandum. De documenten dienen een volledig en waarheidsgetrouw beeld te geven van de onderneming.

Livegang

Een online beursprofiel wordt aangemaakt met jouw bedrijfsinformatie. Beleggers kunnen zich inschrijven op jouw aanbieding. Indien dan het minimumbedrag is ingeschreven dan wordt overgegaan tot uitkering van de effecten.

Voordelen ondernemers

Aantrekken van (groei)kapitaal.

Zonder verwatering van aandelen.

Het creëren van liquiditeit in bestaande effecten.

Het creëren van een eigen beleggercommunity.

Toegang tot grote beleggers / beleggingsfondsen.

Het verhogen van de naamsbekendheid en
zichtbaarheid in de markt.

Mogelijkheid voor een gehele of gedeeltijke exit (verkoop).

Wat kan je van ons verwachten?

Informatie memorandum

Wij maken een informatiememorandum waarin alle ins en outs van een bedrijf zodanig staan beschreven dat een potentiële belegger een goed inzicht verkrijgt in jouw bedrijf.

Online Beursprofiel

Uw bedrijf wordt gepresenteerd aan de belegger met een online beursprofiel die wordt gemaakt aan de hand van uw branding en content.

Due Diligence (Finance & Legal)

Het is voor u en de belegger belangrijk om te weten wat de risico’s zijn van uw bedrijf. Wij toetsen de risico’s met behulp van tooling en experts.

AFM Documenten

Het AFM Informatiedocument is wettelijk verplicht en beoogt de belegger inzicht te geven in de kosten, risico’s en het rendement van de belegging.

Go to Market plan

De kans van slagen voor een financiering is altijd sterk afhankelijk van een uitgewerkt en uitvoerbaar go to market plan.

Ondersteuning na beursgang

Wij verlenen ondersteuning na de beursgang zodat de gestelde doelen gerealiseerd kunnen worden.

Komt jouw bedrijf in aanmerking?

– Geen winstvereiste (Nieuw).

– Ervaren management team.

– Schaalbaar bedrijfsmodel.

– Duidelijke marktstrategie.

– Minimaal € 250.000 omzet in huidig jaar.

– Financieringsbehoefte tussen €500.000 en €999.500.

– Voldoet aan richtlijnen van NPEX effectenbeurs.

Hoe ziet het vooronderzoek eruit?

In het vooronderzoek wordt beoordeeld of de plannen van de onderneming een goede kans van slagen hebben én of ze goed zijn onderbouwd. De onderneming wordt verzocht om informatie te verschaffen aan de hand van een vragenlijst en aanvullend wordt gevraagd naar financiële informatie zoals jaarrekeningen en recente cijfers. Indien Investor Ready concludeert dat een onderneming voldoet aan de voorwaarden, dan wordt een verslag opgesteld en de informatie voorgelegd aan de listing commissie van NPEX. De commissie besluit of de aanvraag verder uitgewerkt kan worden voor een beursnotering.

Welke documenten worden opgesteld?

Onze juridische en financiële experts maken de documenten voor jouw bedrijf. Waaronder het AFM Informatiedocument en het Informatiememorandum. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat jouw documenten in voldoen aan de richtlijnen en wetgeving die van toepassing zijn.

Daarnaast wordt jouw beursprofiel opgesteld op grond van jouw documenten. Dit is een intensief traject waarbij veel informatie wordt verzameld en beoordeeld om de belegger een volledig en waarheidsgetrouw beeld te geven van de onderneming.

Voordelen Groeibeurs ten opzichte van alternatieven

Zonder verwatering van aandelen.

Aantrekken van (groei)kapitaal.

Het creëren van liquiditeit in bestaande effecten.

Het creëren van een eigen beleggercommunity.

Toegang tot grote beleggers / beleggingsfondsen.

Mogelijkheid voor een gehele of gedeeltijke exit (verkoop).

Testimonial

Via de Groeibeurs heeft Nazza met de ondersteuning van Investor Ready een totaalbedrag van € 1 miljoen aan groeifinanciering kunnen ophalen. Op de effectenbeurs zijn alle obligaties uitgegeven en de emissie is voor 100% ingeschreven. Nazza biedt Mobility-as-a-service (MaaS), dit zijn innovatieve mobiliteitsoplossingen zodat reizen voor iedereen laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, betaalbaar en duurzaam wordt. Met het opgehaalde bedrag kan Nazza nu doorgaan met het realiseren van hun groeiplannen.

Liever een persoonlijke afspraak?