Financiering nodig? Bouw een pitch deck waardoor investeerders wel gaan investeren. Deze bouwstenen helpen je bij het opstellen van een pitch deck en bij het behalen van financiering. De blueprint bestaat uit 15 stappen die in de blog worden behandeld. Wil je meer informatie of wil je het als een pdf downloaden? Download de Blueprint hier.

Key action #1) Omschrijf een heldere visie

Hier is waar je helder en concreet wordt over hoe je bedrijf eruitziet, en wat je wilt dat het jou brengt.

Key action #2) Value proposition

Formuleer kort en krachtig wat je doet en wat je uniek maakt. Als je dit voor jezelf helder hebt, kun je dit weer goed overbrengen aan (potentiële) klanten.

Key action #3) Beschrijf uw product/dienst

Probeer een juiste balans te vinden tussen jargon en het gebruik van Jip-en-Janneke taal. Veronderstel al enige kennis bij de lezer, maar zorg er wel voor dat de beschrijving leesbaar en overzichtelijk is.

Key action #4) Werkwijze

Hoe wordt het product aangeschaft en gebruikt? Neem de lezer mee in het gehele proces van het aantrekken van de klant tot aan het gebruik van de dienst of product.

Key Action #5) Aandeelhouders

De aandeelhouders zijn alle partijen die een aandeel in je onderneming hebben. Je dient de aandelen met een percentage te weergeven, zodat de onderlinge verhouding duidelijk is.

Key Action #6) Bedrijfsmodel

Hoe ziet mijn bedrijfsmodel eruit? Een bedrijfsmodel, businessmodel of ook wel verdienmodel wordt gebruikt om overzichtelijk te weergeven hoe je bedrijf inkomsten genereert met betrekking tot het product waarvoor je financiering zoekt.

Key action #7) Partners

Is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten of andere soort partnership waar je wellicht over kunt vertellen? Concretiseer de onderlinge gemaakte afspraken enigszins maar ga niet in op de details.

Key Action #8) Marktonderzoek

Hier doe je onderzoek naar jouw markt en bekijk je de directe en indirecte competitie.

Key Action #9) Tijdlijn mijlpunten en Traction

Wat zijn de belangrijke mijlpunten van het verleden en welke mijlpunten verwacht je in de toekomst? Traction laat een meetbare set van klanten zien dat er potentieel is. Hier komt een weergave van de mate waarin ideeën zijn omgezet in acties.

Key Action #10) Marketing

Wat is je onlinestrategie? Wat is je offlinestrategie? Het doel is om de investeerder een idee te geven van je aanwezigheid in de markt.

Key Action #11) Management Team

De teamslide wordt vaak ondergewaardeerd, maar is in werkelijkheid van groot belang. Investeerders willen graag weten welke personen de onderneming ‘sturen’, en zij hechten vooral veel waarde aan kennis en ervaring.

Key Action #12) Financiën

Samenvatten kosten en opbrengsten tot nu toe (bv. in pie charts) en een prognose maken. Zoek je financiering voor een al draaiende onderneming, dan kun je behaalde en verwachte prestaties weergeven. Zoek je financiering voor een onderneming die nog moet starten, dan is het aan te raden om verwachte EBITA en de omzet voor ongeveer 3 tot 5 jaar te voorspellen.

Key Action #13) Factsheet

Het idee van de factsheet is dat je voor de laatste keer nog eens compact de belangrijkste punten voor de financiering van je onderneming noemt.

Key Action #14) Investeringsvoorstel

Hoeveel geld zoek je? Waar zoek je het specifiek voor? Waar wordt het aan besteed? Wat geef je de investeerders terug?

Tip: heb je al een deel opgehaald of investeer jezelf in je eigen onderneming, dan is het van belang om deze bedragen ook weer te geven. Hiermee wek je vertrouwen op bij de investeerders.

Key Action #15) Contact

Tot slot sluit af met je contactgegevens en een disclaimer.

Wil je meer weten over het maken van een goed pitch deck? Download de Blueprint voor meer informatie.

Deel deze post: