WPInvestorReady

About WPInvestorReady

This author has not yet filled in any details.
So far WPInvestorReady has created 59 blog entries.

The investor box, your toolkit to success!

Clients of INVESTOR ready receive the investor box. The investor box is a handy toolkit for startups for an efficient funding process. We launched the investor box to help our startups to run their business. 

The tools of INVESTOR ready support you by developing a pitch deck, scaling up your business and finally to raise funding. The investor box is full of interesting books, several legal documents and financial sheets. Besides that the investor box is full of fun!

Curious about the working method of INVESTOR ready? Feel free to contact us and who knows you might receive your own investor box!

Deel deze post:
By |september 13th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor The investor box, your toolkit to success!

De investor box, jouw toolkit naar succes!

Wanneer je klant wordt bij INVESTOR ready ontvang je de investor box. De investor box is een handige toolkit voor startups. We hebben de investor box gelanceerd om onze startups te ondersteunen in hun werkzaamheden.

De tools van INVESTOR ready ondersteunen je bij het ontwerpen van je pitch deck, opschalen van jouw bedrijf en uiteindelijk het ophalen van funding.

De investor box zit vol met boeken, verschillende juridische documenten en financiële sheets. Daarnaast zit de investor box ook vol fun!

Benieuwd naar de werkwijze van INVESTOR ready? Neem vrijblijvend contact met ons op en wie weet ontvang jij binnenkort je eigen investor box!

Deel deze post:
By |september 13th, 2018|Blog, Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor De investor box, jouw toolkit naar succes!

First meeting with investors? These tips will help you!

For a startup, finding an investor is not an easy job. And to a large extent, that first meeting will determine whether you get the funds or not. A first meeting is therefore extra exciting, these tips help you to prepare well!

Focus on the right kind of investors

Initially, you should make inquiries about potential investors who already have demonstrated an interest in your business category or industry. One way to find such investors is to post a detailed personal and business profile on a platform or LinkedIn. Personalize your message and use your knowledge from the industry to leave a good impression.

 Provide a complete business plan

Obviously, you need to start off your efforts armed with a company name, info and logo. Investors need to put a face to the business they are evaluating. Follow this up with a story about your startup, the market need you've identified and how your company will meet this need based on the relevant market and industry research you have already conducted.

Don't start to talk about money immediately 

Clearly, you need an investor's money or you wouldn’t be talking to him or her in the first place. But that should not be all you talk about in the first meeting. Investors are interested in your business's details, and why you are passionate about it, and not just how much you need.

Don’t make false promises

Investors want to hear the truth. Though they want to make a profit, of course, they don’t want you to offer bogus claims. So don’t make promises you’re not sure you can keep. When calculating income projections, make them as realistic as possible and consider all plausible factors. Try not to come across as overconfident, as that can be a huge turn-off. And admit if you don’t have answers to some questions investors throw at you. Ask them if you can provide the question later. 

Do something with your feedback

Steel yourself for criticism. And take all the negative feedback that may come without lashing out. If need be, go back to the drawing board to make necessary adjustments prepare better for your next investor meeting.

Final word: Presentation is king! How you say what you say is as important as what you say. Here's to your success with your investors!

Deel deze post:
By |september 6th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor First meeting with investors? These tips will help you!

Eerste meeting met investeerders? Deze tips zullen je helpen!

Voor een startup is het vinden van een investeerder geen gemakkelijke klus. Voor een groot gedeelte zal de eerste meeting met investeerders bepalen of de investeerder met jou in zee wil gaan. Een eerste meeting met investeerders is daarom extra spannend, deze tips helpen jou om je goed voor te bereiden!

Focus je op de juiste soort beleggers

Om een goede aansluiting te vinden bij investeerders is het belangrijk dat je potentiële investeerders met interesse in jouw bedrijfstak vindt. Platformen of LinkedIn zijn hier goede mogelijkheden voor. Maak je boodschap persoonlijk en gebruik jouw kennis uit de branche om een goede indruk achter te laten.

Zorg voor een luchtdicht bedrijfsplan

Het klinkt vanzelfsprekend, maar zeker voor investeerders is het belangrijk dat er een duidelijk plan ligt. Compleet met bedrijfsnaam, informatie en branding. Vervolg je verhaal met de achtergrond van jouw bedrijf, de marktbehoefte en hoe jouw startup hierop in speelt. Wees gedetailleerd in het beschrijven van je strategieën en stel een prognose voor 3 jaar.

Begin niet gelijk over het geld

Het is duidelijk dat je geld nodig hebt van de investeerder. Investeerders zijn geïnteresseerd in jouw verhaal, de investeringsbehoefte komt later. Leg een investeerder eerst goed uit wat jouw startup inhoudt en laat ze zich er vertrouwd bij voelen voordat je begint over de financiering.

Maak geen valse beloftes

Investeerders willen de waarheid horen, beloof geen dingen waarvan je niet zeker weet of je ze waar kunt maken. Probeer ook niet overmoedig over te komen, dit kan erg onprofessioneel overkomen. Wanneer je een antwoord op een vraag echt niet weet, geef je dit eerlijk toe. Vraag bijvoorbeeld of je hier later op terug kan komen.

Doe wat met je feedback

Neem kritiek en negatieve feedback mee. Ga indien nodig terug naar de tekentafel om noodzakelijke aanpassingen door te voeren zodat je je beter kan voorbereiden op de volgende investeringsvergadering.

De presentatie is uiteindelijk beslissend. Hoe je iets zegt, is net zo belangrijk als wat je zegt. Veel succes!

Deel deze post:
By |september 6th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Eerste meeting met investeerders? Deze tips zullen je helpen!

Het geheim achter startup succes, vind het juiste team!

Wanneer je van jouw startup een succes wilt maken is het belangrijk dat je het juiste team achter je hebt staan. Want uiteindelijk is het jouw team die het waar moet maken. Deze vijf tips zullen je helpen bij het sollicitatieproces om het perfecte team samen te stellen.

Zwakheden

Of je nu de enige oprichter bent of samen met partners, het is belangrijk om je zwakke punten te identificeren. Neem de balans op en vul de leegtes aan met teamleden met de juiste vaardigheden. Het herkennen van deze behoeften vanaf het begin zal veel extra tijd op de weg besparen. Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, vraag dan om input van andere bedrijven in jouw vakgebied.

Netwerk

Het zijn niet alleen de mensen binnen jouw startup die cruciaal zijn voor de groei van jouw bedrijf, het zijn ook de mensen die je van buiten binnen haalt. Adviseurs, mentoren en bestuursleden zijn niet alleen voor de show - ze spelen een belangrijke rol in het helpen om je zowel persoonlijk als professioneel te begeleiden.

Wees creatief

Naast het externe netwerk wat je aan het opbouwen bent is het ook belangrijk om mensen te vinden die je zullen helpen met de dagelijkse werkzaamheden binnen jouw startup. Maak een lijst met eisen waar de persoon aan moet voldoen en ga hiermee aan de slag.

Werk in teamverband

Zorg er altijd voor dat elke werknemer feedback kan geven en luister hiernaar. In een startup beweegt iedereen zich snel. Zoek daarom naar personeel dat snel kan schakelen en snel zaken voor elkaar kan krijgen. Vermijd personeel die bezwijken wanneer er chaos ontstaat.

Bouw een visie

Bouw een nieuw team rondom de visie van jouw startup en zorg dat je nieuwe werknemers deze visie delen. In goede tijden lijkt dit misschien niet belangrijk en vanzelfsprekend. Wanneer jouw startup zich in slecht weer bevindt zal de sterke visie jouw team bij elkaar houden.

Deel deze post:
By |augustus 23rd, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Het geheim achter startup succes, vind het juiste team!

The secret behind startup success, find the right team!

If you want to make a success of your startup it is important that you have the right team behind you. It is your team that will make your startup a success. These five tips will help you in the application process to put together the perfect team.

Weaknesses

Whether you are the sole founder or together with partners, it is important to identify your weak points. Take stock and fill in the voids with team members with the right skills. Recognizing these needs from the start will save a lot of extra time on the road. If you are not sure where to start, ask for input from other companies in your field.

Network

It is not only the people within your startup who are crucial for the growth of your company. Also the people you bring in from the outside are crucial. Advisors, mentors and board members are not just for the show - they play an important role in helping you both personally and professionally.

Be creative

In addition to the external network you are building, it is also important to find people who will help you with the daily work within your startup. Make a list of requirements that the person must meet and get started.

Work in a team

Always make sure that every employee can give feedback and listen to this. Everyone moves quickly in a startup. So look for staff that can switch quickly and get things done quickly. Avoid people that collapse when chaos arises.

Build a vision

Build a new team around the vision of your startup and make sure your new employees share this vision. In good times this may not seem important and obvious. When your startup is in bad weather, the strong vision will keep your team together.

Deel deze post:
By |augustus 23rd, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor The secret behind startup success, find the right team!

5 onderwerpen die je moet hebben in jouw pitchdeck

Wanneer je een meeting hebt met investeerders zullen zij slechts 20 minuten nodig hebben om te beslissen of ze jouw idee willen volgen. Het creëren van een aantrekkelijke pitch is dus een must. In deze blog geven we je de 5 belangrijkste onderwerpen die niet mogen ontbreken in jouw pitchdeck.

Bedrijf en team

Op deze slides moet je een introductie geven van jouw bedrijf en product. Geef weer wat jou uniek maakt. Tevens is een slide met het team belangrijk. Breng je team tot leven met foto’s van alle belangrijke betrokkenen, inclusief de founders, teamleden, investeerders en adviseurs. Laat alle unieke kwalificaties en vaardigheden zien.

Tractie

Geef weer wat de huidige tractie van klanten is. Neem hier ook vroege prestatiegegevens in mee. Wanneer je jouw product nog niet hebt gelanceerd neem dan ontwikkelingsmijlpalen, gegevens van gebruikerstesten en doelen die je wilt behalen mee.

Visie en marktkansen

Dit is de volgende belangrijke slide in jouw pitchdeck. Dit is het moment waarin je jouw toekomstbeeld en visie kunt schetsen en hoe je gaat inspelen op de marktkansen. Hierin moet je de investeerder zien te overtuigen van jouw kracht.

Product / dienst

In deze slides kan je aantonen hoe jouw product of dienst inspeelt op de marktkansen. Schetst het probleem wat er in de markt speelt en hoe jouw product of dienst dit gaat oplossen. Neem hierbij alle functies van het product mee en geef weer waarom jij onderscheidend ben.

Go-to-market

Geef hier duidelijk weer hoe je jouw product/dienst verder gaat uitrollen en hoe je hier marktaandeel mee kunt veroveren. Maak ook een weergave van de concurrenten. Dit kun je bijvoorbeeld overzichtelijk doen in een matrix.

Zorg dat je jouw pitch met de juiste toon overbrengt. Wees boeiend en gepassioneerd, dit zal helpen de investeerders te overtuigen.

Deel deze post:
By |augustus 16th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 5 onderwerpen die je moet hebben in jouw pitchdeck

5 topics you need to have in your pitchdeck

When you have a meeting with investors they will only need 20 minutes to decide if they want to follow your idea. Creating an attractive pitch is a must. In this blog we give you 5 important topics that should not be missing in your pitchdeck.

Company and team

On these slides you have to give an introduction of your company and product. Show what makes you unique. A slide with the team is also important. Bring your team to life with photos of all the team members, including key stakeholders, founders, investors and advisers. Show all unique qualifications and skills.

Traction

Show what the current traction of customers is. Including early performance data. If you have not yet launched your product, please include development milestones, user test and goals you want to achieve.

Vision and market opportunities

This is the next important slide in your pitchdeck. This is the moment where you can outline your vision and how you will respond to market opportunities. In this you have to convince the investor.

Product / service

In these slides you can demonstrate how your product or service responds to the market opportunities. Outline the problem that is happening in the market and how your product or service will solve this. Take all the functions of the product with you and explain why you are distinctive.

Go-to-market

Clearly indicate how you will roll out your product / service and how you can gain market share. Also make a view of the competitors. You can do this in a matrix.

Make sure you transfer your pitch with the right tone. Be fascinating and passionate, this will help convince the investors.

Deel deze post:
By |augustus 16th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 5 topics you need to have in your pitchdeck

Hoe pitch je jouw startup bij experts

Wanneer je een branche specifiek product hebt, is het lastig om normale investeerders te vinden. Hierdoor kom je al snel uit bij experts uit de sector. Deze experts kunnen veel voordelen geven, maar er zijn ook zeker een aantal punten waar je op moet letten. In deze blog geven wij jou advies over hoe je het beste experts binnen jouw sector kunt overtuigen.

Ken de risico’s

Vaak sluit je met je een expert ook een partnership, zodat zij jouw startup verder kunnen helpen met groeien. Allereerst is het belangrijk om te weten dat partnerships een risico vormen. Zeker bij een lange termijn partnership met een investeerder moet je heel de duidelijk zijn over de rollen en verantwoordelijkheid van elke betrokken partij. Accepteer de hulp van anderen, maar blijf bij de visie van jouw bedrijf.

Bouw een relatie op

Het komt niet vaak voor dat een startup ondernemer een expert benaderd en die weet te overtuigen met slechts één pitch. Focus je hier dan ook niet op. Richt je allereerst op de relatie met de expert. Doe onderzoek van te voren, zoek uit wat ze nodig hebben en geef dit van te voren. Zo plaats je jezelf in een andere categorie dan alle anderen. Vanuit hier kan je de relatie uitbreiden en beginnen met onderhandelen.

Bewijs dat je in contact kan komen met toekomstige kopers

Dit is een echte meesterlijke slag als het gaat om pitching. Als je jouw potentiële investeerder of mentor kunt laten zien dat je al een aantal gekwalificeerde prospects hebt die graag jouw bedrijf willen kopen, wordt het bijna onmogelijk voor hen om "nee" te zeggen. Zoek manieren om de successen van je  bedrijf te laten zien, zodat jij jouw toekomstige investeerder kunt overtuigen.

Deel deze post:
By |augustus 9th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Hoe pitch je jouw startup bij experts

How do you pitch your startup to experts?

 

When you have an industry specific product, it is difficult to find normal investors. As a result, you quickly come across experts from the sector. These experts can offer many benefits, but there are certainly a number of points that you should pay attention to. In this blog we give you advice on how to convince the best experts in your sector.

Know the risks

When you partner with an expert, they often can help you with the growth of your startup. First of all, it is important to know that partnerships are a risk. Certainly in the case of a long-term partnership with an investor, you have to be clear about the roles and responsibilities of each party involved. Accept the help of others, but stick to the vision of your company.

Build a relationship

It is not usual that a startup entrepreneur approaches an expert and convinces them with just one pitch. Do not focus on this either. Focus first on the relationship with the expert. Do research in advance, find out what they need and give this in advance. This way you place yourself in a different category than everyone else. From here you can expand the relationship and start negotiating.

Prove that you can come into contact with future buyers

This is a truly masterful battle when it comes to pitching. If you can show your potential investor or mentor that you already have a number of qualified prospects that would like to buy your business, it becomes almost impossible for them to say "no". Find ways to show the success of your business so that you can convince your future investor.

Deel deze post:
By |augustus 9th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor How do you pitch your startup to experts?
WordPress Lightbox