WPInvestorReady

About WPInvestorReady

This author has not yet filled in any details.
So far WPInvestorReady has created 59 blog entries.

Hoe haal ik een seed investering op?

Het ophalen van een financiering is vaak een zwaar en langdurig proces. Van ondernemers krijgen wij vaak de vraag; hoe haal ik een seed investering op? Vanuit onze ervaringen willen wij graag een aantal inzichten met jullie delen in het proces van het ophalen van een seed investering.

Wat heb je te verliezen?

Er zijn veel beginnende ondernemers die een veilige route willen aanhouden, omdat ze bang zijn om te falen. Als je niet bereidt bent om risico’s te nemen om jouw startup-droom te verwezenlijken, kan je niet verwachten dat anderen dat risico wel op zich zullen nemen. Als je jouw startup als een bij-project ziet, is de kans klein dat iemand in jouw startup zal willen investeren

Wanneer is het juiste moment voor een investering?

We hebben al veel beginnende ondernemers gezien die zodra ze een idee hebben, geld willen ophalen bij investeerders en business angels. Wanneer je alleen een idee hebt, is de kans klein dat je een investering binnenhaalt. De overgrote meerderheid van de investeerders willen meer zien dan alleen dat. Een prototype, aantoonbare market-fit, het team en de eerste tractie zijn belangrijke factoren die je kans voor het ophalen van financiering vergroten.

Welke investering moet ik ophalen en tegen welke waardering?

Dit is een lastige vraag voor ondernemers. Naar investeerders moet dit een duidelijk verhaal zijn gebaseerd op het volgende:

1) Hoeveel geld heb je nodig om jouw doel te bereiken. Dit kunnen verschillende dingen zijn zoals winstgevendheid, het opbouwen van een team, product ontwikkelen of opschalen. Je moet verschillende berekeningen beschikbaar hebben om dit te verduidelijken. 

2) Als je een sterk plan hebt, kunnen investeerders meer willen investeren dan je nodig hebt. Het kan verleidelijk zijn om zoveel geld op te halen als dat er wordt aangeboden. Echter kan dit je verdere rondes verpesten.  Geef niet te veel weg, daardoor heb je nog maar weinig eigen vermogen over voor toekomstige investeerders.

Bij een seed ronde is de waardering vrij subjectief en hangt dit af van de onderhandelingen met jouw investeerders. Het opgeven van een vermogen van +/-15% voor €100K- € 200K is heel normaal.

Hoe krijg ik de juiste investeerders met de juiste verwachtingen?

Veel ondernemers worden wanhopig tijdens de zoektocht naar financiering en belanden uiteindelijk bij investeerders die hun bedrijf niet begrijpen en geen toegevoegde waarde hebben. Vaak is dit een belangrijke reden waarom startups falen. Vanwege hun andere opvattingen kunnen ze de essentie van jouw startup in gevaar brengen. Vergeet niet dat investeerders naast een bron van geld, ook kennis en een netwerk hebben. Dus het aantrekken van de juiste investeerder kan veel betekenen voor het succes van jouw startup!

Deel deze post:
By |oktober 18th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Hoe haal ik een seed investering op?

How do you raise a seed investment?

Raising funding is a hard and difficult process. We work a lot with startups, often we get the question; how do you raise a seed investment? From our experience, we would like to share with you a couple of insights into how the process of raising a seed round works and things you need to keep in mind.

What’s your skin in the game?

There are lot of aspiring entrepreneurs who want to take the ‘safe’ route. But, if you are not willing to take any risks to realize your startup dream, you shouldn’t expect others to take on that risk. If you are looking at your startup as a side project, then there’s very little chance anyone will trust you with their investment.

When is the right time for an investment?

We’ve seen a lot of entrepreneurs reaching out to angel investors as soon as they get an idea. While there are some investors who might invest just on your idea and your background, majority of them would want to see lot more than that. Researching, building a prototype, putting the founding team together and getting first few users/customers is the standard process that increases your probability of raising funds.

How much investment should I raise and at what valuation?                              

A lot of entrepreneurs find it hard to answer this question. But you need to be super clear on the amount you are looking to raise based on the following:

1) How much money do you need to get to your next goal. Such as profitability, building a team, developing a product or scaling up. You need to have some level of projections to come up with this number.

2) If you your plan is strong enough, investors may want to invest more than you need. It can be tempting to get as much money as there is on offer, but this can ruin further rounds. Do not dilute so much that you have very little equity left for future investors.

With a seed round the valuation is quite subjective and depends on the negotiations with your investors. Giving up a power of +/- 15% for € 100K- € 200K is very normal.

How do I get the right investors with the right expectations?

Many entrepreneurs become desperate during the search for financing and end up with investors who do not understand their business or have any added value. This is often an important reason why startups fail. Because of their different views, they can threaten the essence of your startup.  Remember, the investors are not just a resource for money, but also for knowledge and their network. So selecting the right investor can mean a lot for the success of your startup!

Deel deze post:
By |oktober 18th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor How do you raise a seed investment?

De perfecte 3-minuten pitch

Een stevige pitch van drie minuten kan jou helpen om leveranciers, werknemers en misschien zelfs investeerders aan te trekken. Maar het maken van een pitch is moeilijker dan verwacht. Het is belangrijk dat je de juiste pitch consistent en met vertrouwen kunt overbrengen.

Krijg hun aandacht

Een pitch is meer dan alleen een verhaal over de missie van jouw startup of het gedeelte 'over ons' van jouw website. Een pitch is een korte opening waarin je vertelt wat jouw startup doet, waarom het uniek is en welk probleem het oplost. Het doel is om het publiek te interesseren. Wanneer je de interesse hebt gewekt kan je meer aanvullende informatie over jouw startup geven. Dit is ook de reden waarom jij je pitch persoonlijk moet maken en moet aanpassen aan het publiek en de gelegenheid.

Vertel het juiste verhaal

Om de aandacht te trekken kan je jouw pitch bijvoorbeeld beginnen met een anekdote over een klantervaring of doorbraak die jij hebt meegemaakt. Zorg ervoor dat je een duidelijk verhaal vertelt. Organiseer de informatie die je wilt vertellen en verdeel het in drie stukken: een opening, een uitleg van wat je startup doet en als afsluiting een kort verhaal of technisch detail om je publiek uit te nodigen voor een discussie of gesprek.

Houdt ze geïnteresseerd

Veel ondernemers maken de fout dat ze zoveel mogelijk informatie willen stoppen in een pitch van drie minuten. Of je nu bij een klant staat of op en netwerkevent, het belangrijkste doel van een pitch is om een relatie te beginnen. Betrek je publiek bij je pitch en pas jouw pitch aan op de persoon waartegen jij spreekt

Een pitch is niet alleen een kans om te spreken, het is ook een kans voor een voortdurend gesprek.

Deel deze post:
By |oktober 11th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor De perfecte 3-minuten pitch

The perfect 3-minute pitch

A solid three-minute pitch can help you attract suppliers, employees, and maybe even investors. But crafting a pitch is proved harder than expected. You need to deliver the pitch concisely, and with confidence. 

Get their attention

A three minute pitch isn’t just an expanded mission statement or the ‘about’ section of your website. A pitch is a short opener that tells what your company does, why it is unique and how it serves your customers.  Your goal is to encourage your audience to want to hear more. When they’re interested, you have won permission to tell them additional details about your startup. That’s how and why you need to customize this template for each audience and for each occasion.

Tell them the right story

In the beginning of your pitch you can grab the attention with an anecdote, about a client experience or a breakthrough. Brevity is the key. Make sure you tell a clear story. Take your best material and organize it into three parts: an opener, an explanation of what your startup does, and a very short story or technical detail to invite your audience to pick up the conversation ball.

 Keep them on the hook

Many entrepreneurs make the mistake of assuming they have to cram everything about their company into a three-minute pitch. But whether you are presenting a pitchdeck or introducing yourself at a networking event, your goal is to start a relationship. Make the pitch more about the audience and less about you. You have to quickly figure out how your business is relevant to that exact person you are speaking with. 

A pitch is not only an opportunity to speak; it’s an opportunity for on-going conversation.

 

Deel deze post:
By |oktober 11th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor The perfect 3-minute pitch

Growth Hacking versimpeld in 4 tips

Growth hacking is een term die je vast wel eens voorbij hebt horen komen. Zeker in startup-land is het een trendy term die tegenwoordig veel wordt gebruikt. Toch is het een essentieel onderdeel van het uitbreiden en opschalen van jouw bedrijf. We hebben gemerkt dat een groot aantal van de bedrijven waarmee we spreken growth hacking niet gebruiken. Omdat een growth hack voor een startup erg belangrijk kan zijn, wordt het proces in vier eenvoudige stappen uitgelegd.

Snijd je hoofddoel in realistische microdoelen

Wanneer je als bedrijf doelen stelt, zijn dit vaak gigantische doelen, zoals het bouwen van een merk dat €10 miljoen omzet per jaar genereert. Om zo’n hoogstaand doel te bereiken moet er een vlekkeloze uitvoering van meerdere microdoelen worden gerealiseerd. Een growth hack is een microdoel waar intensief aan wordt gewerkt om het uiteindelijke doel te behalen.

Analyseer en meet alle data

Om growth hacking uit te voeren is het belangrijk dat je al je data analyseert. Het merendeel van jouw doelen heeft invloed op je finance. Wanneer je je cijfers van binnen en buiten kent, kan je beslissingen nemen die leiden tot explosieve groei.

Ontwikkel een conversietrechter die inkomsten genereert

Een positief conversie ratio is belangrijk. Ook al heb je je microdoelen goed in kaart gebracht en al je gegevens geanalyseerd. Wanneer je conversietrechter niet goed is, kom je niet van de grond. Sommige bedrijven zijn sterk afhankelijk van e-mailmarketing, terwijl anderen hun trechterverkeer via social media genereren. Het kennen van jouw doelmarkt zal een grote rol spelen bij het samenstellen van een goede trechter die converteert.

Doorlopend alles testen

Wanneer je microdoelen opstelt, moet je alles testen. Dit is waar de meest opvallende winsten kunnen worden gemaakt. Ga nooit van iets automatisch uit maar test dit bij je doelgroep. Van de lay-outs en kleuren van de landingspagina, tot verschillende call-to-actions en marketingkanalen: je moet alles testen.

 

Deel deze post:
By |oktober 4th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Growth Hacking versimpeld in 4 tips

Growth Hacking simplified in 4 tips

There is no doubt that you have heard of growth hacking recently. It’s much more than a trendy buzzword in the startup world, though -- it’s an essential component of growing and scaling a business. We’ve noticed a large percentage of the companies we consult with are terrified by the term growth hacking, so I wanted to break the process down into four simple steps.

Cut your main goal into realistic micro goals

When you set goals as a company, these are often gigantic goals such as building a brand that generates € 10 million in sales per year. In order to achieve a high-level goal, a flawless execution of several micro goals must be realized. A growth hack is a micro-goal where intensive work is being done to achieve the final goal.

Analyse and measure every set of data points

To perform a growth hack it is important that you analyse your data. The majority of your goals affect your finance. When you know your numbers inside and out, it enables you to make calculated decisions that lead to explosive growth.

Develop a conversion funnel that drives revenue

A positive conversion ratio is important. You could be great at mapping out micro goals and analysing data, but if your conversion funnel isn’t good, you won’t get off the ground. There isn’t an easy conversion funnel solution that will work for everyone. Each business has different products, services and target customers. For example, an email sequence that’s designed to nurture and then convert leads into sales will have dramatically different copies across different industries. Knowing your target market will play a huge role in whether or not you are able to put together a good funnel that converts.

Test everything continuously

When you prepare micro goals, you have to test everything. This is where the most notable gains can be made. Never assume something automatically but test it with your target group. From the layouts and colours of the landing page, to various call-to-actions and marketing channels, you need to test everything.

Deel deze post:
By |oktober 4th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Growth Hacking simplified in 4 tips

4 CRM hacks die elke startup zou moeten gebruiken

Voor startups kunnen CRM systemen lastig te gebruiken zijn maar door de toegankelijke, realtime gegevens over klanten helpt een CRM-systeem startups om de klantenservice te verbeteren en de strategieën te verfijnen. Deze vier tips helpen jou om meer uit je CRM-systemen te halen.

Stoomlijn de software

CRM-automatisering kan het tijdrovende en handmatige proces wegnemen door informatie te importeren, slimmere planningen te maken en gerelateerde gegevens te verzamelen. Je kunt CRM-software eenvoudig gebruiken door de informatie in het systeem te groeperen per prospect in plaats van per activiteit. Dit helpt je om alles gemakkelijk te vinden, van e-mails tot notities van gesprekken. Deze tracking biedt een uitgebreid beeld van het verkoopproces waardoor sterke en zwakke punten in de verkoopstrategie geïdentificeerd kunnen worden.

Herken risico’s

CRM-software is de perfecte tool om klantbetrokkenheid bij te houden. Technische problemen kunnen met behulp van CRM systemen herkent worden. Met CRM tracking kunnen bedrijven patronen identificeren en proactief problemen oplossen. De software kan bijvoorbeeld ondernemers waarschuwen wanneer klanten problemen ondervinden, zodat dit verholpen kan worden en er lange termijn relaties kunnen worden opgebouwd.

Sales en marketing

Met de grote toename van content marketing en leadgenerators is een naadloze aansluiting van leads tussen sales en marketing een cruciale sleutel tot succes. Moedig beide afdelingen aan om het CRM-systeem te gebruiken en bij te dragen aan klantgegevens. Dit helpt salesteams om te communiceren en marketeers om effectieve campagnes te ontwikkelen.

CRM-acceptatie

Met behulp van virtuele assistenten zoals chatbots en spraakherkenningsapparaten die aangestuurd worden door AI, kunnen communiceren met CRM-systemen. Dit kan gebruikt worden om afspraken in te stellen, klantinformatie aan bestanden toe te voegen en informatie te vinden zonder dat dit handmatig gedaan moet worden. AI om klantinformatie te vinden klinkt misschien futuristisch maar het is al mogelijk en zal snel een standaard worden.

Wanneer je op de juiste manier een CRM-systeem gebruikt, kan je dit transformeren van een operationele noodzaak naar een concurrentievoordeel.

Deel deze post:
By |september 27th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 4 CRM hacks die elke startup zou moeten gebruiken

4 CRM hacks that every startup should use

For startups, CRM systems can be hard to use but with accessible, real-time customer data, a CRM system helps startups to improve customer service and refine the strategies. These four tips help you get more out of your CRM systems.

Steam line the software

CRM automation can abate the time-consuming and manual process, create narrower schedules and gather related data. You can easily use CRM software by telling you to group information per prospect instead of per activity. This helps you to easily find everything, from e-mails to notes from conversations. This tracking provides a comprehensive view of the sales process whereby powerful and weak points can be identified.

Recognize risks

CRM software is the perfect tool to keep track of customer engagement. Technical problems can be recognized with CRM systems. With CRM tracking, companies can identify patterns and proactively solve problems. For example, the software can warn you when customers encounter problems, so this can be remedied and long-term relationships can be built up.

Sales and marketing

With the large increase of content marketing and lead generators, a seamless connection between sales and marketing is a crucial key to success. Encourage both departments to use the CRM system and contribute to customer data. This helps sales teams to communicate and marketers to develop effective campaigns.

CRM-acceptance

Virtual assistants such as chatbots voice-recognition devices powered by AI can interact with CRM systems. This can be used to set appointments, add client information to files, and locate information without forcing users to sift through data manually. Asking AI to find customer information might sound futuristic, but it is already possible and it will be a standard in the future.

When you use a CRM system in the correct way, this can transform from an operational necessity into a competitive advantage.

Deel deze post:
By |september 27th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 4 CRM hacks that every startup should use

How to create an effective pitch deck

For any great idea to be truly realized, it first needs to be effectively communicated and understood. With an arsenal of technology and information now at our disposal, building a strong pitch deck to get your vision across should be easy, right?

The answer to this is sort of.The myriad options of design platforms and presentation software make creating presentations easier than ever. Still, entrepreneurs do not always manage to make an effective pitch deck.

Quality over quantity

It may seem simple, but conveying your message clearly can be the most difficult part of making a good presentation. If you have too many things that you want to tell, the core message can be lost quickly. Even if you think that giving as much information as possible is the right, isn’t that reality. Investors will therefore not understand your message. Instead of providing the investor with an information overload, you have to give the investor sufficient time so they can process and understand your message.

Audience

When preparing your pitch, you may have a checklist of all the points you feel you should hit. But how much of it is necessary? Sometimes, extra information that doesn’t apply to the audience can distract from the pertinent points. Make sure that all points are actually applicable to your audience. For each presentation you have to check what the goal is and what the needs of the audience are.

Final check

When you're done, have your pitch deck checked by people from your network. Developing a pitch deck is not something you have to do alone. This way you can check whether the message is right and eventual adjust your story to ensure that the message arrives well with your audience.

Deel deze post:
By |september 20th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor How to create an effective pitch deck

Hoe creëer je een effectief pitch deck

Om jouw idee goed te kunnen realiseren, moet dit allereerst goed gecommuniceerd en begrepen worden. Met veel handige tools en informatie tot onze beschikking zou het bouwen van een sterk pitch deck gemakkelijk moeten zijn, toch? Dit klopt zo ongeveer, de talloze opties van ontwerpplatforms en presentatiesoftware maken dit eenvoudiger dan ooit. Toch lukt het ondernemers niet altijd om een effectief pitchdeck te maken.

Kwaliteit boven kwantiteit

Het lijkt misschien eenvoudig, maar het duidelijk overbrengen van jouw boodschap kan het moeilijkste onderdeel zijn van het maken van een goede pitch. Als je teveel dingen hebt die je wilt vertellen, kan de kernboodschap al snel verloren gaan. Ook al denk je dat zoveel mogelijk informatie geven het juiste is, is dit vaak niet de realiteit. Investeerders zullen hierdoor jouw boodschap niet begrijpen. In plaats van de investeerder te voorzien van een informatie-overload moet je de investeerder voldoende tijd geven, zodat ze de boodschap kunnen verwerken en begrijpen.

Publiek

Bij het voorbereiden van je pitch, loop je misschien een checklist door met alle punten die je moet bespreken. Maar hoeveel daarvan is noodzakelijk? Soms kan extra informatie die niet van toepassing is afleiden van de relevante punten. Ga dus goed na of alle punten ook daadwerkelijk van toepassing zijn op het publiek waaraan jij gaat presenteren. Voor elke presentatie moet je achterhalen wat het doel is en wat de behoefte is van het publiek.

Final check

Laat wanneer je klaar bent jouw pitch deck controleren door mensen vanuit jouw netwerk. Een pitch deck ontwikkelen is niet iets wat je helemaal alleen hoeft te doen. Het is goed dat iemand van buitenaf er met een frisse blik naar kijkt. Zo kan je controleren of de boodschap goed overkomt en eventueel nog je verhaal moet aanpassen om te zorgen dat de boodschap bij je publiek goed aankomt.

Deel deze post:
By |september 20th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Hoe creëer je een effectief pitch deck
WordPress Lightbox